Softverski inženjering

Cloud computing, IoT

U našoj ponudi su takođe i jedinstvena softverska rješenja, kreirana na zahtjev klijenata i vezana za specifične potrebe i poslovne zahtjeve. Nudimo gotove aplikacije kao i mogućnost kreiranja aplikacija na upit, a u skladu sa potrebama klijenta.

Naši radovi

Sistem kontrole linijskih procesa

Implementacija sistema People counting u turističkom kompleksu Porto Montenegro Tivat – ovaj sistem pruža pouzdanu i objektivnu informaciju broja ljudi koji posjecuju određeni prostor. Na ovaj način mogu se planirati marketinški i poslovni potezi , procjenjivati efikasnost i vršiti optimalna organizacija određenog objekta.

Sistem kontrole gradilišta

Implementacija sistema kontrole gradilišta u turističkom kopleksu Porto Montenegro, Tivat – ovaj sistem pruža kompletan i jasan uvid u stanje na gradilištu u svakom trenutku. Omogućava efikasan sistem kontrole i planiranja vremena na gradilištu.