Softverski inženjering

Softwerski inženjering

Cloud computing, IoT

U našoj ponudi su takođe i jedinstvena softverska rješenja, kreirana na zahtjev klijenata i vezana za specifične potrebe i poslovne zahtjeve. Nudimo gotove aplikacije kao i mogućnost kreiranja aplikacija na upit, a u skladu sa potrebama klijenta.